HERMES

Přihláška do evidence účastníků kodexu

Profesní organizace:
Gremium managerů agentur domácí péče

Název kodexu:
Kodex poskytovatelů domácí péče pro ochranu osobních údajů