Jak to funguje.

 1. Přihláška do evidence účastníků:
  1. vyplňte a odešlete přihlášku, bude vám zřízen individuální účet,
  2. přihlášení se k plnění požadavků daného Kodexu je zdarma.
  3. máte možnost za úplatu přihlásit k podpoře plnění Kodexu, včetně monitorování, dle ceníku, jež Vám je k dispozici před objednáním těchto služeb.
 2. Podpora:
  1. jedná se o podporu při plnění požadavků stanovených obecným nařízením GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., součástí jsou zpracované dokumenty a záznamy pro plnění těchto požadavků a předpřipravené dokumenty pro vyplnění Vaší organizací,
  2. součástí je plně zálohovaný prostor o velikosti 2GB pro Vaše dokumenty pro řízení ochrany osobních údajů,
 3. Navazující služby:
  1. možnost rozšíření datového prostoru,
  2. externí monitorování plnění požadavků vyplývajících z přihlášení se k příslušnému Kodexu,

Poznámka:

Služby uvedené v odstavcích 2 a 3, jsou zpoplatněny dle ceníku.
Pokud si účastník neobjedná podporu, není možné nabízené služby využívat.

Profesní organizace

Aliance dentálních korporací

ADK je odbornou a profesní společností, která sdružuje dentální korporace. Působí na celém území ČR a nečlení se na organizační jednotky. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

přihláška do evidence účastníků kodexu

Gremium managerů agentur domácí péče

Jsme profesní sdružení majitelů agentur domácí péče, Mírové náměstí 9/1, 412 01 Litoměřice.

přihláška do evidence účastníků kodexu